Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A)

Er zijn verschillende Mentalization-Based Treatment (MBT) behandelprogramma's voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zowel het vijfdaagse deeltijdprogramma als het Intensief Ambulante programma voor volwassenen worden ondersteund door sterke wetenschappelijke evidentie. Voor de toepassing van MBT bij adolescenten (MBT-A) is deze evidentie onderweg. Recent werden nog andere varianten van deze programma's ontwikkeld: Mentalization Based Treatment for Families, Mentalization Based Treatment for Parents en een Introductiecursus MBT. Meer informatie over de verschillende MBT-varianten vindt u hieronder.

Vijfdaagse intensieve deeltijdbehandeling MBT voor volwassenen

Dit is de oorspronkelijke variant die de basis vormde voor de eerste RCT. De deeltijdbehandeling is nog steeds de meest intensieve variant van MBT. De patiënt komt elke dag naar de behandelafdeling voor een intensief programma met onder meer groepspsychotherapie, beeldende therapie, schrijfgroep, mentaliseren-bevorderende cognitieve therapie, individuele psychotherapie, individuele gesprekken met de persoonlijke begeleider en medicatieconsulten. Door de hoge dosering biedt het programma een zeer hoge mate van structuur. Vaak worden patiënten ook nog lang na de intensieve behandelfase gevolgd en ondersteund.

Intensief ambulante MBT behandeling voor volwassenen

Dit is een minder intensief programma dan het deeltijdprogramma, waarvan de effectiviteit net als bij de vijfdaagse deeltijdbehandeling aangetoond werd in een RCT. Het intensief ambulant programma-aanbod bestaat onder meer uit een of twee groepspsychotherapieën per week, individuele psychotherapie, individuele gesprekken met de persoonlijke begeleider en medicatieconsulten.

Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A)

Recent werden een aantal toepassingen ontwikkeld voor adolescenten, zowel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als Nederland. Doorgaans bieden deze varianten enkele aanpassingen, zoals het intensief betrekken van ouders bij de behandeling (MBT-F). De eerste resultaten van een RCT uit Engeland laten zien dat deze behandelmethodiek erg veelbelovend is om jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblemen te behandelen.

Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F)

Mentalization-Based Treatment voor gezinnen is ontstaan uit de toepassing van MBT in de behandeling van kinderen. De behandeling integreert concepten en interventies uit MBT in een systeemtherapeutisch model. MBT-F is erop gericht om het mentaliseren in de interacties tussen ouders en kinderen te verbeteren, het competentiegevoel van ouders te versterken en vaardigheden te leren op het gebied van mentaliseren, communiceren en probleemoplossing. MBT-F kan een op zichzelf staande interventie zijn of geïntegreerd zijn in een totaalbehandeling.

Mentalization-Based Treatment for Parents (MBT-P)

MBT-P richt zich op ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis. MBT-P voegt een ouder-kind module toe aan MBT-programma voor volwassenen. De focus ligt dus op de ouder. Bij voorkeur wordt gewerkt met volwassenen die nog in verwachting zijn of die net een kind hebben gekregen. De ouder-kind module richt zich op het bevorderen van het reflectief functioneren van ouders via video feedback en andere technieken die het mentaliseren kunnen bevorderen. De module bestaat uit tweewekelijkse individuele ouder-kind psychotherapie en een jaarlijkse groepscursus van zes sessies.

Introductiecursus MBT (MBT-i)

De MBT-introductory (MBT-i) is een mentaliseren-bevorderende introductiecursus van 8-10 bijeenkomsten. Deze cursus richt zich op het expliciet mentaliseren. Door middel van psycho-educatie, opdrachten en oefeningen maakt de patiënt kennis met het begrip mentaliseren en het belang hiervan in relaties. In begrijpelijke taal wordt stilgestaan bij wat het betekent als iemand een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, hoe dit tot uiting komt, en wat het verband is met mentaliseren. Op deze manier wordt voor de patient duidelijk gemaakt wat een MBT-behandeling inhoudt, hoe deze werkt en wat het belang is van onze voortdurende focus op het mentaliseren. Er is ook een aangepaste versie voor adolescenten en ouders ontwikkeld. De cursus vindt plaats als voorbereiding op een MBT behandeltraject, maar kan daarnaast ook op zichzelf staan.

MBT-I Manual

MBT-I Handleiding (Nederlandse vertaling)

MBT-I Werkbladen

 

Bekijk ook de video

Laatste nieuws

MBT in Coronatijden

Mentalization-based treatment (MBT) in corona-tijd; hoe doe je dat?! Om een ieder wat op weg te helpen, hebben we in dit document een aantal tips beschreven.

Mocht u vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord! Neem hiervoor contact op via: Info@mbtnederland.nl

Verplaatsing Trainingen i.v.m. Corona

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent het Corona virus heeft MBT Nederland besloten alle trainingsactiviteiten tot 1 juni te schorsen om de gezondheid van de mensen voor op te stellen.

 

Iedereen die zich ingeschreven heeft voor een training van MBT Nederland tot 1 juni, zal persoonlijk benaderd worden. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen, info@mbtnederland.nl.